Velkommen til Dynamisk Proces Aps.


Vi er en konsulentvirksomhed med fokus på udvikling af menneskers ressourcer med udgangspunkt i et (psyko) dynamisk menneskesyn.


Dette betyder at vi ser alle relationer mellem mennesker som et dynamisk felt af følelser, tanker og handlinger. At intet er statisk, men at der altid eksisterer en mulighed for at bevæge sig/os. Det betyder også, at vi ikke er alene i rummet, men at ting opstår i et samspil med andre. Vi må derfor altid være opmærksomme på vores del af det felt som omgiver os, og være parat til at udvikle vores part for at kunne udvikle helheden.


At tænke dynamisk betyder også vi anser menneskers psykiske sundhed og trivsel som resultatet af et samspil mellem individets egne medfødte kendetegn og muligheder og dets miljø. Vi arbejder på et teoretisk velfunderet psykologisk grundlag såvel som på et samfundsfagligt og økonomisk.


Venlig hilsen


Torben Westergaard