Psykoanalyse PDF Udskriv Email

Personlig Udvikling

Personlig udvikling dækker over et bredt spektrum af muligheder for forandring.

Formålet med psykoanalyse er at skabe større frihed for den enkelte, at opnå større fylde i livet gennem integration af alle følelser, så vi bliver i stand til helt og fuldt at nyde alle sider af livet.


Mange af de oplevelser vi har haft som børn, bliver senere glemt eller fortrængt og det kan derfor være vanskeligt senere i livet at forholde sig til de tidlige hændelser, som derved bliver ubevidste
for os.

De ubevidste hændelser kan skabe generel nedtrykthed, nogen gange i form af genkendelige symptomer, problemer med arbejde, med kærligheden eller i personlige relationer generelt. Andre symptomer kan være spiseforstyrrelser, søvnproblemer, frigiditet eller impotens.

Måske føler vi "bare" ikke at vi får nok ud af livet, at vi er låste eller sidder fast i møstre som begrænser os.

Netop fordi hændelserne er ubevidste hjælper råd og vejledning fra venner og familie sjældent, ligesom læsning af " gør det selv " bøger eller ren viljeindsats ofte ingen virkning har.

Bl.a. gennem tolkning af vore drømme ved hjælp af indfald og symboler, skabes der mulighed for at komme i kontakt med det ubevidste. Den psykoanalytiske behandling demonstrerer gennem tolkning overfor analysanden, hvorledes disse fortidige ubevidste hændelser påvirker vores nutidige adfærd. Herudfra bliver analysanden i stand til ændre sin adfærd i den ønskede retning og opnå større selvtillid og fylde i livet.

Psykoanalyse er en form for samtaleterapi. Målet med analysen er at frigøre analysanden fra fortidige neurotiske bindinger og derved sætte den enkelte/analysanden i stand til selv at træffe de rigtige beslutninger for netop hende/ham.

Alt for ofte er problemet netop at vi er født ind i et miljø, som har gjort det umuligt for os at udvikle den nødvendige selvtillid og tro på, at vore egne beslutninger er rigtige for os selv.

Målet er altså at frigøre den enkelte fra fortidige neurotiske påvirkninger og derigennem gøre individet i stand til at udvikle sig indefra, selvstændigt, på sine egne præmisser.

kontakt_408771a