Dynamisk Proces - Erhverv PDF Udskriv Email

Dynamisk proces er en virksomhed som tilbyder kurser i forhandling, kommunikation, samarbejde og konfliktløsning.

Virksomheden hedder Dynamisk Proces fordi den arbejder ud fra et psykodynamisk funderet psykologisk menneskesyn. I korte træk betyder dette at det er følelserne som styrer alt og at mulighederne for udvikling af vore relationer ligger i forståelsen af de bagvedliggende følelsesmæssige årsager/behov.

smilMedLabtop

Den forhandlings – samarbejds – og konfliktløsningsmetode som vi benytter tager grundlæggende sit afsæt i en tanke om at det er vigtigere at forstå vore bagved liggende intentioner og diskutere/debattere/forhandle om dem,  end det er at slås om løsninger og standpunkter.

Dette kræver tillid til hinanden (og til sig selv) og evner til at skabe en dialog som åbner og udvikler muligheder frem for en dialog som afskærer og udelukker andres meninger.

Målet er at skabe MERE frem for mindre, vi tror på at man i fællesskab med andre/hinanden kan øge det gensidige totale udbytte af en relation ved at kommunikere og anvende denne behovsbaserede forhandlingsmetode.

Målet er at skabe vindere i forhandlingen. At tilstræbe at alle parter får et udbytte af forhandlingen, uden at gå på kompromis med sine ønsker.

Metoden/tænkningen kan bruges alle steder hvor flere parter har brug for at kommunikere sammen med udgangspunkt i forskellige interesser og behov. Eks.

  • I parforholdet – mellem kærester og gifte folk

  • I familien hvor der ofte er diskussioner om tilsyneladende modstridende behov mellem forældre og børn og mellem børn

  • På arbejdspladsen mellem kolleger eller grupper af kolleger

  • Mellem chef og medarbejder

  • I forretningsverdenen mellem kunde og leverandør

  • I sportsverdenen mellem konkurrenter

  • I foreningslivet hvor ofte mange interesser skal mødes

  • I det politiske system, hvor selve grundessensen er de forskellige værdier og interesser i forhold til hvordan vores samfund bør opbygges.

  • I retssystemet som er baseret på løsning af konflikter og hvor man traditionelt skaber vinder/taber situationer.

TW/17.8.09

kontakt_408771a