Samarbejde PDF Udskriv Email

 

Evnen til at samarbejde bliver en stadig større og vigtigere del af de krav som stilles til vore kompetencer i såvel arbejds- som privatliv.

Den gamle hierakiske organisationsmodel er skiftet ud med nye dynamiske modeller for organisation og samarbejde på tværs af organisationenen og i den enkelte del af organisationen.

Projektorganisation og delegering af ansvar. Den coachende organisation og den værdibaserede ledelse er alle udtryk for en udvikling, der går i retning af større ansvar til den enkelte og forventninger om at vi kan kommunikere og forhandle til alle sider i organisationen. I et samarbejde med kolleger finder vi selv frem til fordeling af ressourcer og arbejdsopgaver, og i forhold til vore ledere forventes vi at kunne stille konstruktive og begrundede forslag til udvikling af vores arbejdsområde.

Alt dette stiller krav til vores evne til at kunne samarbejde. Her forstået som evnen til at kunne indgå i en dialog, som på konstruktiv basis udvikler resultater for den enkelte, gruppen som vi tilhører  og virksomheden som et hele.

Vi skal kunne mestre forhandlingens kunst. Kunne kommunikere respektfuldt og grænsesættende og ikke være bange for hverken at få ret eller lære af en udfordrende dialog.

Dynamisk Proces tilrettelægger i samarbejde med virksomheden eller den enkelte medarbejder forløb, som sikrer optimal fremdrift i forhold til netop de behov som du eller din gruppe står overfor.

kontakt_408771a